ارتباط با شهرداری منطقه دو
ساختمان اداری شهرداری منطقه دو در میدان بعثت واقع گردیده است.


جهت  ارتباط مستقیم با مدیرمنطقه  با شماره  ذیل  درارتباط  باشید .

04533611313

جهت  ارتباط با اطلاعات منطقه  با شماره های   ذیل  درارتباط  باشید .


04533611011

04533624645

04533612333


شماره فاکس اداره:   04533623929   
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۶۲