برف روبی شبانه روزی درحوزه منطظقه دوشهرداری اردبیل
برف روبی
برف روبی شبانه روزی درحوزه منطظقه دوشهرداری اردبیل
با آغازبارش نزولات الهی معاونت خدمات شهری منطقه دو وظیفه برف روبی خیابانها ومعابرحوزه رابه طورشبانه روزی انجام می دهد .

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۱