کانال  کشی در رودخانه بالیخلوچای جلوی بیمارستان امام ( ره )

کانال کشی در رودخانه بالیخلوچای جلوی بیمارستان امام ( ره )


 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۲۶