پازل چینی پیاده رو جلوی مسجد ولایت

پازل چینی پیاده رو جلوی مسجد ولایت
در راستای زیبا سازی پیاده رو ها  پازل چینی  جلوی مسجد  شهرک ولایت در حال انجام می باشد . 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۳۵