آمادگی اکیپ برف روبی جهت خدمت رسانی به شهروندان درفصل زمستان

آمادگی اکیپ برف روبی جهت خدمت رسانی به شهروندان درفصل زمستان
باآغازفصل زمستان وبرودت هوا وبارش برف اکیپ برف روبی منطقه دو باتمام تجهیزات آماده خدمات رسانی به شهروندان می باشد .
 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۶۶