برف روبی وخدمت رسانی به شهروندان گرامی درفصل زمستان

برف روبی وخدمت رسانی به شهروندان گرامی درفصل زمستان
باآغازاولین دقایق نزول رحمت الهی وبارش برف اکیپ برف روبی منطقه دوباحضور فعال ومستمردرحوزه استحفاظی اقدام به خدمت رسانی به شهروندان گرامی وبرف روبی معابر نمود .

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۲۶